REKLAMACJE

 1. Wszystkie produkty dostępne w Dodezynfekcji.com są fabrycznie nowe i wolne od wad.
 2. Wszystkie produkty posiadają gwarancję producentów.
 3. Wszystkie produkty w zamówieniach wysyłanych przez Dodezynfekcji.com są sprawdzane pod względem: zgodności z zamówieniem, stanem fizycznym.
 4. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient może żądać naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy – to ostatnie tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny (termin „wada istotna” oznacza taką wadę, której wystąpienie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem), chyba że Dodezynfekcji.com niezwłocznie wymieni towar na nowy, pozbawiony wady lub naprawi wadliwy egzemplarz. Klient może żądać zwrotu pieniędzy za zakupiony produkt również, jeżeli przy pierwszej reklamacji z tytułu rękojmi Dodezynfekcji.com nie wywiąże się ze swych obowiązków, bądź jest to druga lub kolejna reklamacja tego towaru, nawet jeśli dalsze reklamacje dotyczą innej wady towaru.
 5. Reklamowany i zwracany towar po wcześniejszym kontakcie z Dodezynfekcji.com należy przesłać wraz z wypełnionym “Protokołem reklamacyjnym” pod adres:

EVE&REST Sp. z o. o.
ul. Tadeusza Rejtana 5
30-510 Kraków

 1. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od chwili ich wpłynięcia do Dodezynfekcji.com
 2. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, Dodezynfekcji.com zwróci  równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkt, o podobnych cechach użytkowych.
 3. com nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
 4. Gdy płatność dokonana została kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na tę samą kartę płatniczą klienta.
 5. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do Dodezynfekcji.com pokrywa klient.
 6. Protokół reklamacyjny można pobrać tutaj.